Så jobbar vi

 • För dig som uppdragsgivare

  För att nå framgång i processen behöver uppdraget anpassas till ditt, gruppens och företagets behov. Vilken är din verklighet som ledare? Vilka är dina utmaningar? Vart vill du komma med gruppen eller företaget? Tillsammans bestämmer vi fokus och omfattning för det vidare arbetet.

Så jobbar vi

 • Undervisningsplan

  Vårt samarbete kan vara allt ifrån ett föredrag eller miniworkshop till en längre utbildning eller gruppcoaching. Efter vår första kontakt, får du en undervisningsplan att ta ställning till där insatsen definieras tydligt när det gäller omfång, innehåll och mål.

Så jobbar vi

 • Genomförande

  Oavsett insatsens omfång fokuserar vi på Cleartalks röda tråd: Insikter som blir använda och levda i vardagen är bättre än en mängd teoretisk information som lätt hamnar i glömska. Vi övar tills det sitter!

Så jobbar vi

 • Personlig uppföljning av deltagare

  I Cleartalk Practitioner ingår personlig uppföljning av varje deltagare med repetition och  coaching relaterade till arbetssituationen. Vid behov kan naturligtvis individuell uppföljning också inkluderas i kortare kurser.

   

Så jobbar vi

 • Utvärdering med uppdragsgivare

  Uppfylldes förväntningarna? Vad händer i företaget eller gruppen nu? Vad var bra och vad kan förbättras? Hur var anpassningen till gruppens behov? Vi avslutar, summerar och ser framåt.