Cleartalk Training

De bästa teknikerna för relationsbyggande, kommunikation och personlig produktivitet.

IMG_3689

För att själv bli förstådd behöver du kunna förstå dem du talar med. Du behöver insikt i mottagarens värderingar och intentioner. Då kan du kommunicera klart och nå fram till mottagaren.

Cleartalk Training

Rakt på sak, enkelt och klart

Vad är Cleartalk Training?

Cleartalks grundläggande metod är fokuserad närvaro, aktivt lyssnande och förmågan att kunna ställa rätt frågor. Under våra utbildningar får deltagarna en konkret upplevelse av hur detta fungerar. Vi övar och repeterar tills detta sätt att kommunicera och samarbeta blir en integrerad del av den dagliga arbetsvardagen.

Undervisningen ger en förmåga till förbättrad kvalitet, resultat och effektivitet i de flesta situationer där vi relaterar till andra människor. Metoden inkluderar flera tekniker och verktyg som tillsammans ger dig en bred kompetens i kommunikation och ledarskap. 

Några teman i Cleartalk Training

 • Så hanterar du utmanande situationer och stress.
 • Utveckla intuition, kreativitet och koncentrationsförmåga. 
 • Skilj mellan observation och tolkning och möjliggör tydlig kommunikation.
 • Ökad närvaro ger dig mer kreativitet och kraft till ditt och företagets nästa steg. 
 • Se nya möjligheter genom att byta fokus från ”what is wrong” till ”what can be done?”.
 • Se skillnad mellan behov, positioner och strategier och förhandla mer framgångsrikt.
 • Så ger du tydlig feedback och hanterar svåra samtal.

Varierat utbud av kurser

Korta kurser, fördjupning – eller både och

 

 

Endagskurser

 • Framgångsrika förhandlingar
 • Konfliktlösning
 • Det svåra samtalet
 • Så coachar du medarbetare
 • Stresshantering, närvaro och fokus
 • Cleartalk grundkurs
 • Företagsanpassade kurser

 

Cleartalk Practitioner

Detta är en utbildning om 3 gånger 3 dagar med ett strukturerat program för upplevelsebaserad inlärning och integrering. Här fördjupar vi förståelsen av Cleartalks grundläggande metod – fokuserad närvaro, aktivt lyssnande och förmågan att ställa rätt frågor. Vi tränar på att använda  dessa verktyg i din roll som ledare och i konkreta situationer som konfliktlösning, förhandlingar och stresshantering. 

Uppföljningssamtal med var och en av deltagarna ingår, där undervisningen kopplas till konkreta utmaningar och möjligheter i din och dina medarbetares arbetssituation.