De bästa svaren kommer inifrån…

Vad är Cleartalk Coaching?

Cleartalk Coaching syftar till att ge tillgång till potential och nya möjligheter. Att låta det som spirar och gror inombords få uppmärksamhet och näring. Att se nya perspektiv och större sammanhang. Att förankra mål och strategier i djupare värden.

Cleartalk Coaching skapar produktivitet, effektivitet och livsglädje genom att ta bort det som hindrar oss att agera med intelligens och kraft. Så stödjer vi äkta motivation och upplevd mening.

Cleartalk Coaching hjälper dig att 

  • Se dina mål klarare
  • Se resurser och möjligheter
  • Hantera hinder
  • Finna egna lösningar
  • Se de bästa strategierna
  • Hitta lust och kraft att genomföra dina och företagets mål

Tillsammans eller på egen hand

Coaching eller teambuilding

Individuell coaching

Individuell coaching är intensiva samtal på tu man hand med fokus på de utmaningar du har i din roll som ledare eller som medlem av team eller grupp. 

Det kan handla om allt från att lösa konflikter mellan  medarbetare till osäkerhet om strategiska val eller hur du kan kombinera arbete och familjeliv. 

Coachens viktigaste uppgift är att skapa ett rum där du kan höra dina egna svar, de svar som annars blir överröstade i en turbulent vardag. Du får stöd att se din situation, din uppgift och dina utmaningar i nya perspektiv. Du får en chans att återknyta till dina grundläggande värderingar och din djupaste motivation till att skapa, utveckla och leda. 

Detta ger en positiv spiral som gör att du kan ta företaget, arbetsgruppen eller projektet vidare med större klarhet och kraft. 

Du blir lyssnad till med djup respekt och du får frågor som öppnar nya perspektiv. Men du får också räkna med att bli utmanad och uppmuntrad att verkligen ”walk your talk”. 

Teamcoaching – Teambuilding

Cleartalk Teamcoaching är en grupprocess där vi ser på teman och problemställningar som är viktiga och aktuella för teamet. Det kan handla om gruppens interna arbete eller oklarhet om strategier och arbetssätt. 

För att ett team ska fungera optimalt behöver alla bli hörda och inkluderade. Avvikande uppfattningar och dolda agendor blir i det dagliga arbetet ofta osynliggjorda, men kan göra att teamet fungerar långt under sin potential. 

Grupprocessen uppmanar till öppenhet och ärlighet och svetsar deltagarna samman. De får en paus från vardagens detaljer och får möjlighet att se ting i ett större och djupare perspektiv. De får ökad medvetenhet och en bredare förståelse för teamets mål, strategier och utmaningar. 

Och sist men inte minst: De får uppleva nya sidor av varandra och lära känna varandra på ett djupare plan. Allt detta minskar risken för onödig friktion i samarbetet och därmed läggs grunden för en långsiktigt hållbar produktivitet och prestanda för hela gruppen.